نویسنده = حسن اسدزاده
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و آموزش کمک‌خواهی بر پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار مدارس غیرانتفاعی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-52

10.22108/nea.2020.115376.1336

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده


2. مقایسه اثربخشی سه روش یادگیری مشارکتی بر مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-124

10.22108/nea.2016.21060

رویا عباسی اصل؛ اسماعیل سعدی پور؛ حسن اسدزاده