کلیدواژه‌ها = تعلل‌ورزی تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. مدل علّی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر: نقش اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22108/nea.2018.95965.0

حمیده رادمنش؛ مریم خلیلی صدراباد؛ افسر خلیلی صدرآباد


2. بررسی نقش واسطه اهداف پیشرفت در تأثیر نیاز به خاتمه بر تعلل ورزی تحصیلی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-60

احمد رستگار؛ سعید مظلومیان؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان‌جهرمی