کلیدواژه‌ها = آموزش راهبرد یادگیری خودگردان
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و آموزش کمک‌خواهی بر پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار مدارس غیرانتفاعی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-52

10.22108/nea.2020.115376.1336

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده