کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 7
3. نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

10.22108/nea.2016.21055

حسین کارشکی؛ سمانه غلباش قره بلاغی اینالو؛ یونس طاطاری


4. اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان: نقش سبک‌های مقابله با تنیدگی و ابعاد دوگانه‌ کمال‌گرایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-40

10.22108/nea.2016.21056

طاهره نوری امام زاده ئی؛ پریسا نیلفروشان


5. تحلیل عاملی استـراتژی‌های خـودرهبری و رابطه آن‌ها با عملکرد تحصیلی دانشجویان(مورد: دانشجویان دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

مظفر الدین واعظی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ علی مقدم‌زاده؛ عذرا شالباف


6. بررسی مهمترین الزامات روش تدریس مشارکتی از دیدگاه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-106

فاطمه کریمی؛ محمدرضا نیلی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ عاطفه شرفی


7. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش انگیزه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریه خودمختاری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 137-153

هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی؛ امید صدرزاده