کلیدواژه‌ها = آموزش مجازی
شناسایی و ارزیابی مولفه‌های آموزش مجازی در دانشگاه بوعلی‌سینا در دوره همه گیری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22108/nea.2024.138233.1924

هانیه چگنی؛ سید رسول عمادی


شناسایی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی از منظر دانشجویان

دوره 16، شماره 2، دی 1400، صفحه 15-32

10.22108/nea.2022.129442.1646

مرضیه ابراهیمی؛ فرشته عالیشاه؛ فاطمه زمانی پور