کلیدواژه‌ها = دانشجویان
الگوی رابطه خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش میانجی گر التزام و سرزندگی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22108/nea.2023.136456.1863

زهره کرد؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی


نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-20

10.22108/nea.2016.21055

حسین کارشکی؛ سمانه غلباش قره بلاغی اینالو؛ یونس طاطاری


تحلیل عاملی استـراتژی‌های خـودرهبری و رابطه آن‌ها با عملکرد تحصیلی دانشجویان(مورد: دانشجویان دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-20

مظفر الدین واعظی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ علی مقدم‌زاده؛ عذرا شالباف


بررسی مهمترین الزامات روش تدریس مشارکتی از دیدگاه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 89-106

فاطمه کریمی؛ محمدرضا نیلی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ عاطفه شرفی