واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق- رویکرد فراترکیب
1. واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق- رویکرد فراترکیب

رضا ناصری جهرمی؛ مهدی محمدی؛ سحر نوروزی؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.122648.1463

چکیده
  هدف اصلی از انجام این پژوهش، واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق با رویکرد فراترکیب بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شده و نتیجه آن استخراج 18 مضمون مؤثر بر تعریف ...  بیشتر
تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس الگوی TPACK
2. تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس الگوی TPACK

فتح اله کوشکی؛ مصطفی قادری؛ محبوبه خسروی؛ علیرضا صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.123262.1481

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی به شیوه ی قیاسی است. جامعه آماری پژوهش سرفصل های دروس ...  بیشتر
نقش واسطه‌ای ترجیحات فکری ندهرمان در رابطه بین سبک های یادگیری کلب و خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان
3. نقش واسطه‌ای ترجیحات فکری ندهرمان در رابطه بین سبک های یادگیری کلب و خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان

حمیدرضا آرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.111197.1233

چکیده
  The individual differences between learners in different dimensions and styles are factors influencing learning. In this regard, the present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of Nederman's intellectual preferences in the relationship between Kolb's learning styles and self-regulatory learning among students at the Farhangian ...  بیشتر