راهنمای نویسندگان

    راهنمای نویسندگان

. هنگام ارسال مقاله لازم است  فایل های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

 الف -  فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

ب -  فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

ج -  فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

2-  فرم تعهد نویسندگان  را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

 

هدف و موضوع‌های مورد توجه نشریه رویکردهای نوین آموزشی

رویکردهای آموزشی همواره یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در نظام‌های آموزشی بوده است. از آنجا که رویکرد آموزشی تحت تأثیر عواملی مانند ویژگی‌های فراگیر، مقطع تحصیلی، محتوا و امکانات موجود می‌باشد، همواره باید تلاش نمود تا بهترین رویکردها مورد استفاده قرار گیرند و یا ابداع شوند. با توجه به تغییرات مداوم عوامل مذکور، هدف مجله نشر پژوهش‌های اصیل و ارزنده‌ای است که در خصوص رویکردهای نوین آموزشی در مقاطع و رشته‌های مختلف و نظام‌های رسمی و غیررسمی آموزشی انجام می‌شود. از جمله زمینه‌های مورد توجه مجله به شرح زیر می‌باشد:

رویکردهای نوین یاددهی، یادگیری

روشها و ابزارهای نوین آموزشی

رویکردها و شیوه‌های نوین تهیه و تدوین محتوای آموزشی

شیوه‌های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه‌های درسی

شیوه‌های نوین پژوهش در رویکردهای یاددهی و یادگیری

 

پذیرش آثار

آثار دریافتی باید اصیل و پژوهشی و دارای ویژگیهای زیر باشد:

1- مستخرج از فعالیت بدیع پژوهشی و در راستای اهداف و حوزه‌های موضوعی نشریه باشد.

2- پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده باشد.

3- در صورتی که نویسندگان محترم مقاله‌ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله، نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

4- درصورتیکه مقاله برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکترا یا طرح پژوهشی باشد، باید در صفحه چکیده فارسی به صورت زیرنویس ذکر شود.

5- نویسنده مسئول مقالات مستخرج از پایان نامه‌های دانشگاه اصفهان، باید استاد راهنما باشد.

6- متن اثر باید مطابق با شیوه نگارش نشریه نگاشته شود.

فرایند داوری

آثار ارسالی در دو مرحله توسط هیات تحریریه مجله، بررسی و داوری می‌شود.

مرحله اول: آثاری برای بررسی پذیرفته می‌شوند که با هدف نشریه همخوان و متناسب با سطح علمی آن باشد و پیشتر منتشر نشده باشند.

مرحله دوم: آثاری پذیرفته می‌شوند که از لحاظ محتوا دارای اعتبارکافی بوده، به صورت مستند نوشته شده، از روش‌های معتبر پژوهشی بهره برده، دارای ساختار و نگارشی علمی و روان بوده و حداقل توسط دو داور تأیید شده  باشد.

ـ فرایند داوری به صورت دو سو ناشناس انجام خواهد می‌شود.  

ـ آثار ارسالی به نشریه، قبل از ورود به فرایند داوری، از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب سمیم نور بررسی خواهند شد. میزان مشابهت حدود ده درصد  باشد.

اصول اخلاقی

دو فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، از اصول و قوانین"کمیته اخلاق انتشارات" پیروی می‌کند.

نکات اصلی شیوه نگارش نشریه

1- متن مقاله حداکثر در 20 صفحه یا حداکثر 8500 کلمه، با فاصله خطوط single و حاشیه 3 سانتی متر از پایین، 5/3

از بالا، و 2 سانتی متر از چپ و راست، به شکل یک ستونه در نرم افزار word تایپ شود.

2- نوع قلم فارسی Blotus، با اندازه 12 برای متن و تیترها پررنگ( بولد، Blotus) با اندازه 10 برای پاورقی، و نوع قلم انگلیسی Times New Roman با اندازه 10 برای داخل متن و پاورقی 9 است.

3- در نگارش متن، اصول نگارش زبان فارسی رعایت شود.

فایل‌های ارسالی به مجله

کلیه آثار و مقالات باید از طریق سامانه نشریه https://nea.ui.ac.ir ارسال شوند.

لازم است پنج فایل شامل مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع، فرم واگذاری حق انتشار مقاله  و فرم تعهد نویسندگان با شرایط ذکر شده به شرح زیر ارسال شود:

1- فایل مشخصات نویسندگان

ـ عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

ـ در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) آورده شود. نام نویسنده مسئول با * همراه با ارکید او مشخص شود.

ـ مرتبه علمی، وابستگی سازمانی، شماره تماس، پست الکترونیکی و شناسه ارکید (ORCID) هر یک از نویسندگان در یک سطر جداگانه بیاید.

ـ پست الکترونیکی اعضاء هیات علمی باید دانشگاهی باشد. ایمیل سایر نویسندگان ترجیحاً سازمانی باشد.

ـ تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می‌شود یکسان باشد.

به مثال زیر توجه کنید:

نام و فامیل، دانشیار، گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. تلفن، پست الکترونیک.

نکته: در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس ضوابط مجله رویکردها در هیچ مرحله‌ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. لذا دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنگام ارسال مقاله قوانین دانشگاه خود در این خصوص را مراعات نمایند.

2- فرم تعارض منافع

نویسندگان باید هر نوع منافع مادی و معنوی مؤثر در ارائه مقاله با انجام پژوهش را در فرم مربوط توضیح دهند.

3- فرم تعهد نویسندگان

فرم تعهد نویسندگان از سایت نشریه قابل دریافت است. این فرم به صورت چک لیست است و لازم است پرسش‌ها به دقت مطالعه و تکمیل شود.

4- فایل اصلی مقاله

این فایل شامل مقاله بدون ذکر نام نویسنده یا نویسندگان است. در این فایل باید ساختاری که در ادامه شرح داده می‌شود به دقت رعایت شود.

* ضمنا عنوان  شکلها، جداول و نمودارها به 2 زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.

 اجزای مقاله

صفحه اول: عنوان و چکیده انگلیسی

صفحه دوم: عنوان و چکیده فارسی

عنوان مقاله باید وسط چین با فونت Blotus، سایز 13 پررنگ وحتی‌الامکان کوتاه باشد.

چکیده فارسی حداقل در 200 و حداکثر 250 کلمه تنظیم شود.

چکیده شامل هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد، بدون اینکه این تیترها در چکیده قید شود. در چکیده نباید منبعی آورده شود.

در پایان، سه تا پنج واژه کلیدی ذکر شود. واژگان کلیدی با کاما از هم جدا شده و بیانگر مهم ترین موضوعات مطرح در مقاله باشد.

توجه: در صورتی که مقاله ازنظر علمی مورد پذیرش اولیه قرار گیرد از نویسنده/ نویسندگان درخواست خواهد شد یک چکیده مبسوط انگلیسی  و فارسی براساس دستورالعمل ارائه شده توسط مجله تهیه و ارسال نمایند. هدف درج چکیده مبسوط، فراهم‌سازی مقدمات ورود به نمایه‌های معتبر بین‌المللی می‌باشد.

نکته:  

نویسنده محترم لطفا برای بهبود کیفیت نگارش، چکیده مبسوط انگلیسی را قبل از ارسال به نشریه در سامانه grammarly  قرار دهید و پس از رفع ایرادات که سامانه مشخص می کند آن را برای نشریه ارسال کنید

متن اصلی مقاله

 • صفحه سوم مقاله با مقدمه شروع و ادامه می‌یابد.
 • بدنه اصلی مقاله باید شامل مقدمه، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، قدردانی، اعلام تعارض منابع و منابع باشد. این تیتر‌های اصلی سطح اول باید با سایز 12، بولد، و راست‌چین باشند.

در ادامه توضیحاتی دربارة هر یک از اجزاء ارائه می‌شود:

 مقدمه

در مقدمه باید مسئله بیان شده و به پیشینه و ضرورت پژوهش پرداخته شود اما لازم نیست، پیشینه، ضرورت یا بیان مسئله به صورت تیتر در مقدمه بیایند. حداقل دو تیتر در مقدمه می‌توان داشت که تیترها باید به موضوع پژوهش مربوط باشند. این تیترها باید به صورت تیتر سطح دوم نوشته شوند. دقت شود که مقاله نباید ساختار پایان نامه داشته باشد.  برای تیترهای مقاله از فرمت زیر استفاده شود:

سطح اول: مقدمه، روش پژهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری قدردانی، اعلام تعارض منافع و منابع، اندازه قلم 12 راست‌چین، پررنگ

سطح دوم: اندازه قلم11، راست‌چین، پررنگ و در یک سطر مستقل

سطح  سوم: اندازه قلم 11، راست‌چین، پررنگ و در امتداد نوشته‌ها

 متن

 • نگارش متن نوشته بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان فارسی صورت می‌گیرد.
 • افعال متن باید به صورت گذشته نوشته شوند مگر در مواردی که به موضوعات جاری یا کاربرد فعلی تحقیق حاضر می‌پردازد.
 • معادل غیرفارسی واژه‌های جدید، تخصصی و نامأنوس در پانویس به صورت شماره‌گذاری در هر صفحه به طور جداگانه می‌آیند.
 • پیوست‌ها و یادداشت‌ها در انتهای مقاله آورده شوند.
 • استناد به مراجع بر اساس روش APA ویراست هفت باشد.

توجه: پیشنهاد می‌شود برای مدیریت بهتر منابع از نرم‌افزار استناددهی مندلی یا اندنوت استفاده شود.

 ارجاع درون متنی

—ارجاع درون متنی به منابع فارسی به زبان فارسی، و به منابع انگلیسی به زبان انگلیسی بر اساس APA7 و سبک زیر انجام شود:

ـ پژوهش‌ها نشان داده بین اضطراب زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد (محمدی، 1399).

ـ محمدی (1399) نشان داد بین اضطراب زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد.

ـ انطباق‌پذیری مسیر شغلی شامل چهار بعد دغدغه، کنترل، کنجاوی و اعتماد است (2015 ,Savickas).

— اگر تعداد نویسندگان دو نفر باشد در همه جا، نام هر دو نفر قید شود، به عنوان مثال:

ـ  پژوهش‌ها نشان داده بین اضطراب زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد (محمدی و ابراهیمی، 1399).

— اگر تعداد نویسندگان سه نفر یا بیشتر بود نیازی به ذکر اسم همه افراد نیست. از همان ارجاع اول، نویسنده اول و همکاران و سال انتشار ذکر می‌شود. مثال:

ـ پژوهش‌ها نشان داده بین اضطراب زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد (محمدی و همکاران، 1399).

— برای مؤسسات و انجمن هایی که نام اختصاری دارند در اولین گزارش نام کامل و نام مختصر آورده شود. در گزارش‌های بعدی فقط  نام  مختصر آورده شود.  به مثال‌ زیر توجه کنید:

ـ  باید دانست سازوکارهای علم و فناوری چگونه است (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها [سمت]، 1396).

روش

پس از معرفی روش پژوهش و ارائه مباحث مربوطه، سه زیرتیتر (سطح سوم) شامل جامعه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه؛ ابزار پژوهش؛ روش اجرا و تحلیل داده به صورت زیر ارائه شده و مطالب مرتبط ذیل آنها گنجانده شود:

جامعه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: علاوه بر معرفی جامعه پژوهش و روش نمونه گیری، اطلاعات جمعیت

شناختی شرکت کنندگان، مانند سن، جنس، و وضعیت تحصیلی باید در این قسمت بیاید.

ابزار پژوهش: ابزارهای استفاده شده برای جمع آوری داده‌های کمی و کیفی در این بخش معرفی می‌شود. اسم هر

ابزار به صورت تیتر سطح سوم قید شود. ابتدا هر مقیاس باید معرفی شده روش نمره‌گذاری آن مطرح گردد. در ادامه، اول شواهد روایی و سپس پایایی ابزار مطرح گردد. علاوه بر آن، دو مورد از سؤالهای ابزار هم در مقاله درج شود.

نکته مهم این که نام ابزارهای کمی باید مطابق با عنوان انگلیسی آن ابزار باشد. نام پدید آوردنده آن ابزار  جزو نام آن ابزار نیست مگر آنکه نام نویسنده در عنوان انگلیسی آن ابزار آمده باشد.

روش اجرا و تحلیل داده: در این بخش باید به مراحل اجرای پژوهش و روش تحلیل داده‌ها اشاره شود.

 

یافته‌ها

در بخش یافته‌ها به نتایج حاصل از بررسی سوالات یا فرضیه‌های پژوهش پرداخته می‌شود. دقت شود که این بخش ساختار پایان نامه نداشته باشد.

جدول‌ها، اشکال و نمودارها

جدولها و نمودارها به ترتیب شماره‌گذاری می‌شود.

 • عنوان جدول در بالا و عنوان شکل، نمودار و مانند آن در زیر آنها درج شود.
 • تنها مطالبی در جدول قید شود که حداقل شامل شش عدد باشد در غیر اینصورت، اطلاعات در متن قید شوند.
 • هر نوع مخفف نویسی استفاده شده در جدول باید در زیر جدول معرفی شود.

بحث و نتیجه‌گیری

در این قسمت ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهش و تبیین یافته‌ها و توضیح علل احتمالی نتایج بیان شود.

علاوه بر این، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی و محدودیتهای پژوهش نیز آورده شود. برای این مطالب لازم نیست تیتر ارائه شود.

سپاسگزاری

تیتر سپاسگزاری باید در قالب تیتر سطح سوم نوشته شود. در این بخش، به هر نوع حمایت مالی یا کمکی که برای نگارش نوشته از سوی سازمان‌ها یا افراد صورت پذیرفته است، اشاره می‌شود.

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان سپاسگزاری الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

تعارض منافع

در این قسمت توضیح داده می‌شود که پژوهشگران مقاله در اجرای پژوهش تعارض منافعی نداشته‌اند.

منابع

 • فهرست منابع فارسی و انگلیسی در دو بخش مجزا با عناوین منابع فارسی و منابع انگلیسی ارائه شود.
 • منابع فارسی و انگلیسی باید به ترتیب حروف الفبا آورده شوند. قرار دادن نقطه، ستاره، دایره، خط تیره و شماره در ابتدای هر منبع لازم نیست.
 • علاوه بر ذکر کلیه منابع فارسی به صورت فارسی، باید به صورت انگلیسی نیز درآمده و در منابع انگلیسی هم آورده شوند. هنگام تبدیل منابع فارسی به انگلیسی، فقط حرف اول نام کوچک نویسندگان آورده شود.
 • برای انگلیسی کردن منابع فارسی به منبع اصلی مراجعه نموده و نام نویسندگان، عنوان مقاله یا کتاب، و عنوان ناشر از روی منبع اصلی نوشته شود. به مثال زیر توجه فرمایید:

فانی اصفهانی، فرزانه.، نیلفروشان، پریسا.، و نصر اصفهانی، مهدی. (1398). رابطه انطباق‌پذیری و سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی: نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 9 (2)، 32-19.

Fani Isfahani, F., Nilforooshan, P., Nasr Isfahani, M. (2019). The relationship between career adaptability and entrenchment among employees of medical centers: The mediating role of perceived career success. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 9(2), 19-32. [in Persian]

 

 • کلیه منابع انگلیسی و منابع فارسی انگلیسی شده، بدون اینکه از نظر فارسی یا انگلیسی بودن مجزا شوند، باید به ترتیب حروف الفبا بیایند. آخر منابع فارسی انگلیسی شده دو کلمة in Persian در کروشه آورده شود.
 • فهرست منابع باید بر اساس APA7 مانند مثال‌های ارائه شده تنظیم شود. (به نقطه، کاما، فاصله، حروف بزرگ و کوچک، تو رفتگی و موارد ایتالیک شده توجه شود.)
 • شناسه doi باید آخر منابع استفاده شده آورده شود.

مقاله

مثال مذکور در قسمت قبل ملاحظه شود.

مقاله برگرفته از وبسایت

Sanger, M. (2000). Woman and the new race. Bartleby.com. http://www.bartleby.com/1013/

کتاب

صادقی، احمد. (1396). آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford publications.

 یک فصل از یک کتاب

Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (2nd ed., pp.144– 186). New York: Wiley.

کتاب ترجمه شده

مدنی، سید احمد. (1397). مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی (نوشته کالین جی، مارش و جرج ویلیس، 2007). تهران: انتشارات سمت.

 پایان نامه

میرزایی، سیما (1395) بررسی وضعیت موجود صلاحیت حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی براساس شاخص‌های مصوب آموزش و پرورش. پایان‌نامة منتشر نشدهکارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

پیوست‌ها

 • درصورتی که ارائه پیوستی ضروری است، پس از منابع مقاله درج شود
 • اگر مقاله به معرفی، بررسی و گزارش ویژگی‌های روان سنجی یک ابزار یا مقیاس می‌پردازد، باید آن مقیاس در پیوست ارائه شود.