رویکردهای نوین آموزشی

  New Educational Approaches

  مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

 

نشریه  رویکردهای آموزشی از سال 1388 با این نام منتشر شده است.

 

نشریه به صورت دو فصلنامه منتشر می شود.

 

نشریه رویکردهای آموزشی دانشگاه اصفهان بمنظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی آموزشی و در نظام های آموزشی است. از آنجا که رویکرد آموزشی تحت تأثیر عواملی مانند ویژگی های فراگیر، مقطع تحصیلی، محتوا و امکانات موجود می‌باشد، همواره باید تلاش نمود تا بهترین رویکردها مورد استفاده قرار گیرند و یا ابداع شود. با توجه به تغییرات مداوم عوامل مذکور، هدف مجله نشر و اشاعه پژوهش های اصیل و ارزنده‌ای است که در خصوص رویکردهای نوین آموزشی انجام می‌شود. 

 

مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. لازم است نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه گیری،  چنان باشند که کلیات موضوع، اهمیت و جایگاه آن در مرزهای دانش و  انگیزه مولفان برای پرداختن به مسئله مورد بحث به طور صریح و قابل فهم بیان شده باشد.

 

 ناشر:  دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

 هزینه چاپ مقاله در نشریه

 

  بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه: 100000 تومان، هزینه پذیرش: 280000 تومان

 

 سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی

 

 فصلنامه رویکردهای آموزشی از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یابی سمیم نور برای تکراری نبودن مقالات استفاده می کند.