درباره نشریه

  

درباره نشریه

رویکرد‌‌های نوین آموزشی،  نشریه علمی در زمینه یاددهی و یادگیری و متعلق به دانشگاه اصفهان است و از سال 1388 منتشر شده است.  هدف این نشریه انتشار پژوهش‌های اصیل و ارزنده‌ای است که در خصوص رویکردهای نوین آموزشی در مقاطع و رشته‌های مختلف و نظام‌های رسمی و غیررسمی آموزشی انجام می‌شود

عنوان:  رویکرد‌‌های نوین آموزشی

عنوان انگلیسی:   New Educational Approaches

رتبه در وزارت علوم:   (750.5)B  

رتبه در ISC  : ضریب تاثیر 0.375 – Q2

میانگین داوری 3 ماه

ناشر دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول دکتر رضا هویدا

سردبیر دکتر احمد رضا نصز اصفهانی

کارشناس: دکتر منصوره قضاوی

شاپای چاپی:    2476-3608

شاپای الکترونیکی  2423-6780   

اعتبار نشریهعلمی

زبان فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:   فصلنامه

شروع انتشار:  1388

نوع داوری :  دوسو ناشناس

هزینه انتشار:  دارد، 3800000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 2800000 ریال )
دسترسی آزاد

سیاست دسترسی آزاد:   همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد  هستند

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی:  سمیم نور (مشابهت باید حدود ده درصد باشد.

نمایه شدهAcademia,  Google Shcolar,  EBSCO,  Ulrichsweb,ISC, linkedin, civilica, SID, magiran, noormags,  

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار(COPE)  است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.