نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

رویکرد‌‌های نوین آموزشی،  نشریه علمی در زمینه یاددهی و یادگیری و متعلق به دانشگاه اصفهان است که از سال 1388 منتشر شده است.  رویکردهای آموزشی همواره یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در نظام های آموزشی بوده است. از آنجا که رویکرد آموزشی تحت تأثیر عواملی مانند ویژگی های فراگیر، مقطع تحصیلی، محتوا و امکانات موجود می‌باشد، همواره باید تلاش نمود تا بهترین رویکردها مورد استفاده قرار گیرند و یا ابداع شود. با توجه به تغییرات مداوم عوامل مذکور، هدف مجله نشر و اشاعه پژوهش های اصیل و ارزنده‌ای است که در خصوص رویکردهای نوین آموزشی انجام می‌شود. رویکردهای نوین آموزشی از پژوهش های بین رشته‌ای مرتبط نیز استقبال می‌نماید. از جمله زمینه ­های مورد توجه مجله به شرح زیر می­ باشد: رویکردهای نوین یاددهی، یادگیری، روش ها و ابزارهای نوین آموزشی، رویکردها و شیوه­ های نوین تهیه و تدوین محتوای آموزشی، شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­های درسی، شیوه های نوین پژوهش در رویکردهای یاددهی و یادگیری،   شیوه های نوین هدایت و راهنمایی پروژه های پژوهشی. 

 

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه رویکردهای نوین آموزشی برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است(OPEN ACCESS)

 

 

ارائه مدل کیفی و کمی توانمندسازی شناختی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی
ارائه مدل کیفی و کمی توانمندسازی شناختی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی

نعمت اله صالحی نجف آبادی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/nea.2023.129271.1641

چکیده
  این پژوهش از نوع اکتشافی آمیخته با هدف مدل یابی توانمندسازی شناختی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی انجام شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محققساخته توانمندسازی شناختی گردآوری گردید. دادهها در ...  بیشتر
ارائه مدل کیفی و کمی توانمندسازی شناختی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی
ارائه مدل کیفی و کمی توانمندسازی شناختی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی

نعمت اله صالحی نجف آبادی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/nea.2023.129271.1641

چکیده
  این پژوهش از نوع اکتشافی آمیخته با هدف مدل یابی توانمندسازی شناختی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی انجام شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محققساخته توانمندسازی شناختی گردآوری گردید. دادهها در ...  بیشتر
تاثیر بازی‌واره‌سازی بر درگیری تحصیلی دانشجویان معماری (نمونه موردی: کلاس کارگاه مصالح و ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران)
تاثیر بازی‌واره‌سازی بر درگیری تحصیلی دانشجویان معماری (نمونه موردی: کلاس کارگاه مصالح و ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران)

سجاد مؤذن؛ محمدجواد عدالتخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

https://doi.org/10.22108/nea.2022.130300.1674

چکیده
  روش‌های تدریسی دروس پایه معماری بایستی به‌گونه‌ای انتخاب شوند که بیشترین اثر‌بخشی را بر دانشجویان داشته باشد. دروس پایه از جمله درس کارگاه مصالح و ساخت به آموزش مهارت‌های ابتدایی طراحی معماری پرداخته ...  بیشتر
تحلیلی بر دستاوردهای یادگیری رشته آموزش ابتدایی، از دیدگاه دانش آموختگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(مطالعه ترکیبی)
تحلیلی بر دستاوردهای یادگیری رشته آموزش ابتدایی، از دیدگاه دانش آموختگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(مطالعه ترکیبی)

محمد نیکخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/nea.2023.134528.1803

چکیده
  هدف پژوهش سنجش و تحلیل دستاوردهای یادگیری دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانش آموختگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه بود. نوع پژوهش کاربردی، روش آن توصیفی-تحلیلی و پیمایشی(ترکیبی) ...  بیشتر

ابر واژگان