رویکردهای آموزشی همواره یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در نظام های آموزشی بوده است. از آنجا که رویکرد آموزشی تحت تأثیر عواملی مانند ویژگی های فراگیر، مقطع تحصیلی، محتوا و امکانات موجود می‌باشد، همواره باید تلاش نمود تا بهترین رویکردها مورد استفاده قرار گیرند و یا ابداع شود. با توجه به تغییرات مداوم عوامل مذکور، هدف مجله نشر و اشاعه پژوهش های اصیل و ارزنده‌ای است که در خصوص رویکردهای نوین آموزشی انجام می‌شود. دوفصلنامه رویکردهای نوین آموزشی از پژوهش های بین رشته‌ای مرتبط نیز استقبال می‌نماید. از جمله زمینه ­های مورد توجه مجله به شرح زیر می­ باشد: رویکردهای نوین یاددهی، یادگیری، روش ها و ابزارهای نوین آموزشی، رویکردها و شیوه­ های نوین تهیه و تدوین محتوای آموزشی، شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­های درسی، شیوه های نوین پژوهش در رویکردهای یاددهی و یادگیری،   شیوه های نوین هدایت و راهنمایی پروژه های پژوهشی.


 

  • نوع اعتبار                   نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • توالی انتشار               دو فصلنامه
  • رتبه در ISC                 ضریب تاثیر  148/.  (Q2)
  • نوع داوری                  دوسو ناشناس
  • میانگین زمان داوری       6  ماه

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

 

نویسندگان محترم

1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

5- دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

- استاد راهنما (نویسنده مسئول)

- استاد مشاور

 

 

طراحی و آزمون مدل تأثیر چشم‌انداز زمان بر بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش واسطه‌گری خودمختاری در دانش‌آموزان دورة متوسطة دوم
1. طراحی و آزمون مدل تأثیر چشم‌انداز زمان بر بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش واسطه‌گری خودمختاری در دانش‌آموزان دورة متوسطة دوم

کامیار عظیمی؛ غلامحسین مکتبی

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.120935.1433

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد چشم‌انداز زمان و بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش میانجی‌گری خودمختاری انجام گرفته است. شرکت‌کنندگان پژوهش 294 دانش‌آموز دورة متوسطة دوم شهر اهواز بودند که در سال ...  بیشتر
تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی
2. تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی

مونا احمدمخبری؛ وحید صالحی؛ حسین مرادی مخلص

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.113575.1297

چکیده
         این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی انجام شده است. پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی انجام ...  بیشتر
طراحی و آزمون مدل تأثیر چشم‌انداز زمان بر بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش واسطه‌گری خودمختاری در دانش‌آموزان دورة متوسطة دوم
1. طراحی و آزمون مدل تأثیر چشم‌انداز زمان بر بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش واسطه‌گری خودمختاری در دانش‌آموزان دورة متوسطة دوم

کامیار عظیمی؛ غلامحسین مکتبی

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.120935.1433

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد چشم‌انداز زمان و بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش میانجی‌گری خودمختاری انجام گرفته است. شرکت‌کنندگان پژوهش 294 دانش‌آموز دورة متوسطة دوم شهر اهواز بودند که در سال ...  بیشتر
تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی
2. تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی

مونا احمدمخبری؛ وحید صالحی؛ حسین مرادی مخلص

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.113575.1297

چکیده
         این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی انجام شده است. پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی انجام ...  بیشتر
واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق- رویکرد فراترکیب
1. واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق- رویکرد فراترکیب

رضا ناصری جهرمی؛ مهدی محمدی؛ سحر نوروزی؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.122648.1463

چکیده
  هدف اصلی از انجام این پژوهش، واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق با رویکرد فراترکیب بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شده و نتیجه آن استخراج 18 مضمون مؤثر بر تعریف ...  بیشتر
تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس الگوی TPACK
2. تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس الگوی TPACK

فتح اله کوشکی؛ مصطفی قادری؛ محبوبه خسروی؛ علیرضا صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.123262.1481

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی به شیوه ی قیاسی است. جامعه آماری پژوهش سرفصل های دروس ...  بیشتر
نقش واسطه‌ای ترجیحات فکری ندهرمان در رابطه بین سبک های یادگیری کلب و خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان
3. نقش واسطه‌ای ترجیحات فکری ندهرمان در رابطه بین سبک های یادگیری کلب و خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان

حمیدرضا آرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.111197.1233

چکیده
  The individual differences between learners in different dimensions and styles are factors influencing learning. In this regard, the present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of Nederman's intellectual preferences in the relationship between Kolb's learning styles and self-regulatory learning among students at the Farhangian ...  بیشتر

ابر واژگان