رویکردهای آموزشی همواره یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در نظام های آموزشی بوده است. از آنجا که رویکرد آموزشی تحت تأثیر عواملی مانند ویژگی های فراگیر، مقطع تحصیلی، محتوا و امکانات موجود می‌باشد، همواره باید تلاش نمود تا بهترین رویکردها مورد استفاده قرار گیرند و یا ابداع شود. با توجه به تغییرات مداوم عوامل مذکور، هدف مجله نشر و اشاعه پژوهش های اصیل و ارزنده‌ای است که در خصوص رویکردهای نوین آموزشی انجام می‌شود. دوفصلنامه رویکردهای نوین آموزشی از پژوهش های بین رشته‌ای مرتبط نیز استقبال می‌نماید. از جمله زمینه ­های مورد توجه مجله به شرح زیر می­ باشد: رویکردهای نوین یاددهی، یادگیری، روش ها و ابزارهای نوین آموزشی، رویکردها و شیوه­ های نوین تهیه و تدوین محتوای آموزشی، شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­های درسی، شیوه های نوین پژوهش در رویکردهای یاددهی و یادگیری،   شیوه های نوین هدایت و راهنمایی پروژه های پژوهشی.


 

  • نوع اعتبار                   نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • توالی انتشار               دو فصلنامه
  • رتبه در ISC                 ضریب تاثیر  148/.  (Q2)
  • نوع داوری                  دوسو ناشناس
  • میانگین زمان داوری       6  ماه

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد.

 

نویسندگان محترم

1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

5- دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

- استاد راهنما (نویسنده مسئول)

- استاد مشاور

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه رویکردهای نوین آموزشی برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است.(OPEN ACCESS)

 

 

شناسایی راهبردهای بهره‌گیری از تجربه‌های مدارس موفق به‌منظور بهبود کیفیت آموزشی
1. شناسایی راهبردهای بهره‌گیری از تجربه‌های مدارس موفق به‌منظور بهبود کیفیت آموزشی

زهرا مختاری؛ فرهاد شفیع پور مطلق؛ تقی آقاحسینی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 15-30

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2022.131262.1707

چکیده
  توجه به تجارب مدارس موفق به‌منظور بهره‌گیری از آنها برای ارتقای کیفیت سایر مدارس حائز اهمیت است. در چنین حالتی مدارس از آزمایش و خطا دوری کرده و برای برطرف‌کردن ضعف آموزشی خود از تجربه‌های موفق مدارس ...  بیشتر
واکاوی تجارب زیستۀ معلمان دورۀ ابتدایی از نقاط قوت و ضعف شبکۀ آموزشی شاد در دوران پاندمیک کووید 19
2. واکاوی تجارب زیستۀ معلمان دورۀ ابتدایی از نقاط قوت و ضعف شبکۀ آموزشی شاد در دوران پاندمیک کووید 19

سمانه سلیمی؛ آرمان بهاری؛ بهنوش مودی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2022.130245.1672

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجارب زیستۀ معلمان از نقاط قوت و ضعف شبکۀ آموزشی شاد در دوران پاندمیک کووید 19 است. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی ناهم‌زمان (کیفی از نوع پدیدارشناسی و کمی از نوع توصیفی ...  بیشتر
مقایسۀ استرس و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد استعدادهای درخشان و عادی
3. مقایسۀ استرس و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد استعدادهای درخشان و عادی

حمدالله حبیبی؛ آی سان پاشایی فخری؛ آیدا قسیمی لیقوان؛ سکینه فلاحتی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 189-202

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2022.127731.1613

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسۀ متغیرهای انگیزش پیشرفت تحصیلی و استرس در دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه تبریز صورت گرفت. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان استعداد ...  بیشتر
واکاوی تجارب زیستۀ معلمان دورۀ ابتدایی از نقاط قوت و ضعف شبکۀ آموزشی شاد در دوران پاندمیک کووید 19
1. واکاوی تجارب زیستۀ معلمان دورۀ ابتدایی از نقاط قوت و ضعف شبکۀ آموزشی شاد در دوران پاندمیک کووید 19

سمانه سلیمی؛ آرمان بهاری؛ بهنوش مودی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2022.130245.1672

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجارب زیستۀ معلمان از نقاط قوت و ضعف شبکۀ آموزشی شاد در دوران پاندمیک کووید 19 است. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی ناهم‌زمان (کیفی از نوع پدیدارشناسی و کمی از نوع توصیفی ...  بیشتر
مقایسۀ استرس و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد استعدادهای درخشان و عادی
2. مقایسۀ استرس و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد استعدادهای درخشان و عادی

حمدالله حبیبی؛ آی سان پاشایی فخری؛ آیدا قسیمی لیقوان؛ سکینه فلاحتی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 189-202

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2022.127731.1613

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسۀ متغیرهای انگیزش پیشرفت تحصیلی و استرس در دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه تبریز صورت گرفت. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان استعداد ...  بیشتر
شناسایی راهبردهای بهره‌گیری از تجربه‌های مدارس موفق به‌منظور بهبود کیفیت آموزشی
3. شناسایی راهبردهای بهره‌گیری از تجربه‌های مدارس موفق به‌منظور بهبود کیفیت آموزشی

زهرا مختاری؛ فرهاد شفیع پور مطلق؛ تقی آقاحسینی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 15-30

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2022.131262.1707

چکیده
  توجه به تجارب مدارس موفق به‌منظور بهره‌گیری از آنها برای ارتقای کیفیت سایر مدارس حائز اهمیت است. در چنین حالتی مدارس از آزمایش و خطا دوری کرده و برای برطرف‌کردن ضعف آموزشی خود از تجربه‌های موفق مدارس ...  بیشتر
بررسی روش‌های ایجاد تعامل و بهبود مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری در آموزش عالی: یک مرور نظام‌مند
1. بررسی روش‌های ایجاد تعامل و بهبود مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری در آموزش عالی: یک مرور نظام‌مند

حامد حسینی ضرابی؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ محمد علی مظاهری تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2022.130450.1677

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی روش‌های ایجاد تعامل و تقویت مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری و شناسایی ویژگی‌های تعامل اثربخش در فرایند یادگیری است. تعامل‌های یادگیری باید دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌‌ها ...  بیشتر
بررسی تاثیرات یکپارچگی فناوری، درک کارآئی، و درک سهولت بر نیت استمرار و عملکرد با میانجی گری نیت رفتاری و رضایت دانش‌آموزان و آموزگاران (مورد مطالعه: مدارس ابتدایی غیرانتفاعی)
2. بررسی تاثیرات یکپارچگی فناوری، درک کارآئی، و درک سهولت بر نیت استمرار و عملکرد با میانجی گری نیت رفتاری و رضایت دانش‌آموزان و آموزگاران (مورد مطالعه: مدارس ابتدایی غیرانتفاعی)

لیلا پیرحاجی خوزانی؛ ساناز شفیعی؛ جواد شکرریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2022.129944.1663

چکیده
  امروزه یادگیری الکترونیکی در بسیاری از سطوح آموزشی رخنه نموده، ولی نیت استمرار در چنین سیستمی هنوز در سطح بسیار پایینی قرار دارد و در نتیجه آینده سیستم، پیش‌بینی ناپذیر است. با توجه به اینکه در مدارس، ...  بیشتر

ابر واژگان