اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 440
تعداد پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش 355

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 29
تعداد مشاهده مقاله 18997
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7402
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 175 روز
درصد پذیرش 10 %