دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 36، اسفند 1401 
طراحی مدل اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان دانشگاه

صفحه 87-114

10.22108/nea.2023.135875.1850

فرج الله رحیمی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ یداله مهرعلی زاده؛ عالیه مالکی