اثربخشی و پایداری تأثیر استفادهاز چندرسانهایها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان
1. اثربخشی و پایداری تأثیر استفادهاز چندرسانهایها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان

بی بی عشرت زمانی؛ ذوالفقار سعیدی؛ احمد عابدی

دوره 6، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-22

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده‌‌از چندرسانه‌ای‌ها بر میزان خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های دولتی ایذه‌‌انجام گرفت. روش ...  بیشتر
نقش خودپنداره علوم، نگرش نسبت به علوم و ارزش نسبت به علوم بر عملکرد تحصیلی علوم دانش آموزان پایه هشتم ایران و سوئد ( بر اساس داده های تیمز 2007 )
2. نقش خودپنداره علوم، نگرش نسبت به علوم و ارزش نسبت به علوم بر عملکرد تحصیلی علوم دانش آموزان پایه هشتم ایران و سوئد ( بر اساس داده های تیمز 2007 )

علیرضا کیامنش؛ سارا معراجی

دوره 6، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 23-40

چکیده
  انجام مطالعات تطبیقی، شرایط و زمینه‌سازی مناسبی را برای ارائه اطلاعات و یافته های معتبر در سطح ملی و بین المللی فراهم می‌سازد. از این طریق نظام های آموزشی کشورها می توانند جایگاه و عملکرد خود را در ابعاد ...  بیشتر
تأثیر مداخله‌ آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) دانش آموزان
3. تأثیر مداخله‌ آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) دانش آموزان

سالار فرامرزی؛ حسن کرمعلیان؛ شهناز نصراللهی

دوره 6، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-60

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی تأثیر مداخلة آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری[1] (انشا) دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر
بررسی رابطه ارزشیابی کلاس در دو الگوی ارتباطی مکانیکی و ارگانیکی معلم با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان
4. بررسی رابطه ارزشیابی کلاس در دو الگوی ارتباطی مکانیکی و ارگانیکی معلم با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ مصطفی شریف؛ ستار قاسمی‌تادوانی

دوره 6، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-82

چکیده
  هدف این پژوهش، به بررسیرابطه ارزشیابی کلاس در دو الگوی ارتباطی مکانیکی و ارگانیکی معلم و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اصفهان از دیدگاه دبیران و دانش­آموزان بود. در پژوهش حاضر، از روش ...  بیشتر
رابطه بین سن، تحصیلات، سابقه خدمت وجنسیت با هوش هیجانی و هوش شناختی مدیران سه مقطع در منطقه لنجان اصفهان
5. رابطه بین سن، تحصیلات، سابقه خدمت وجنسیت با هوش هیجانی و هوش شناختی مدیران سه مقطع در منطقه لنجان اصفهان

یدالله صفری دهنوی؛ احمد عابدی

دوره 6، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 83-98

چکیده
        مطالعه حاضر با هدف رابطه بین سن، تحصیلات، سابقه خدمت وجنسیت با هوش هیجانی و هوش شناختی مدیران سه دوره در منطقه لنجان انجام شده است. در این مطالعه از ر وش همبستگی و به صورت مقطعی استفاده ...  بیشتر
‌‌‌بررسی وضعیت
6. ‌‌‌بررسی وضعیت "سیستم‌های اطلاعات مدیریت " در کتابخانه‌های مرکزی دانشگا‌ه‌های شهر تهران از دیدگاه مدیران

علی اکبری؛ عاصفه عاصمی

دوره 6، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-116

چکیده
    امروزه‌ ایجاد و توسعه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، به امری اجتناب ناپذیر در سازمان‌ها مبدل شده است، زیرا‌ این سیستم‌ها اطلاعات لازم را برای آگاهی مدیران سطوح مختلف سازمان و اتخاذ تصمیمات مناسب برای ...  بیشتر
تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان
7. تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان

سعید رجایی پور؛ سعید رجایی پور؛ مصطفی شریف؛ ستار موسوی

دوره 6، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-139

چکیده
    هدف پژوهش حاضر” تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بوده است. سؤال ‌ های تحقیق با در نظرگرفتن الگوهای نوآوری برنامه درسی (هدف ها، محتوا، راهبردهای یاددهی ...  بیشتر